Disclaimer

Inhoud

Hoewel Buro staccato ernaar streeft om op deze website, in documenten en mail betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan Buro staccato niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Buro staccato kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site, mail of document. Buro staccato accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site, mail of dit document verwezen wordt. Buro staccato kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

HYPERLINKS

Bepaalde hyperlinks in deze website, mail of dit document verwijzen naar websites van derden waarop Buro staccato geen invloed heeft. Buro staccato kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

PRIVACY

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Buro staccato zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Buro staccato zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

COPYRIGHT

Niets van deze website, mail of dit document mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

JURIDISCHE GELDIGHEID VAN DE DISCLAIMER

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website of in mail incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.

Buro staccato is onderdeel van Groeneveld Project Realisatie