een omschrijving van uw vraag. wat zijn uw wensen en of voorwaarden?


het doel

Methodiek


DOEL

De omschrijving van uw wensen en randvoorwaarden. Wat wilt u bereiken?

SCAN

Voordat u van start kan gaan is de positie van belang. Wat is de status van het object en of plek, zijn er tekeningen, hoe staat het er financieel voor en welke stakeholders zijn van belang? Hoe is uw relatie met de stakeholders bijvoorbeeld.

ADVIES

Na het uitvoeren van de scan zal Staccato een advies geven hoe u uw doel het best kunt bereiken. En wat daarvoor nodig is. In overleg geven de diverse afwegingen bij de mogelijkheden.

KADERS

Hierin worden de planuitwerkingskaders bepaald. Waar moet het uiteindelijke plan aan voldoen en wat zijn de voorwaarden. Hierbij worden de onderdelen: scan, advies en kaders samengebracht tot één document. Hiermee is de opdrachtgever volledig voorzien van alle informatie. Dit document kan gebruikt worden om derden te informeren waarmee u goed de gewenste criteria van het project kunt communiceren. Hierna kunt u opdracht geven voor de Plan creatie.

PLAN CREATIE

Aan de hand van de uitwerkingkaders zal Staccato in overleg met u en de stakeholders een plan creëren en eventueel de benodigde derden hierbij betrekken. Het uitwerkingsniveau van het plan is sterk afhankelijk van de doelstellingen en de te informeren betrokken partijen. Hierbij is Staccato uw strategisch adviserende partner.


Overzicht van de werkwijze

Werkwijze Buro staccato